Proceed to https://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton#cite_note-2